Nowy ECDL

Fundacja ECDL, a wraz z nią Polskie Towarzystwo Informatyczne jako Krajowy Operator ECDL, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, wprowadza Nowy ECDL.

Zapraszam Państwa na szkolenie w dniu 12.10.2013 - w miejscu: AGH Kraków (sala zostanie podana później) w godzinach 9-13. Szczegóły poniżej.

Informacja o szkoleniu egzaminatorów na dole listu - zapisy tutaj.

Zmiany w ECDL dotyczą kilku obszarów (szczegóły na stronie www.ecdl.pl)

 1. Zmiany organizacyjne certyfikacji
 2. Zmiany merytoryczne (moduły certyfikacji)
 3. Zmiany w systemie eECDL
 4. Zmiany w przyznawaniu uprawnień Egzaminatorom

Zmiany organizacyjne certyfikacji

Bazowe umiejętności potwierdzić można czterema egzaminami uzyskując certyfikat ECDL BASE:

 • Podstawy pracy z komputerem (B1) - nowy moduł,
 • Podstawy pracy w sieci (B2) - nowy moduł,
 • Edytor Tekstu (B3)
 • Arkusze kalkulacyjne (B4)

Osoby, które chcą udokumentować więcej - mogą wybrać dodatkowo minimum 3 spośród 7 dostępnych modułów jako certyfikat ECDL STANDARD:

 • Użytkowanie baz danych (S1)
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna (S2),
 • IT Security (S3),
 • Edycja obrazów (S4) - niedostępny w Polsce
 • Zarządzanie projektami (S5),
 • Web Editing (S6),
 • Współpraca online (S7) - nowy moduł
 • CAD 2D (S8).

Wprowadzenie elastycznej ścieżki certyfikacji, pozwalającej na potwierdzenie kwalifikacji zgodnie ze zdanymi egzaminami - potwierdza ECDL Profile. Nawet jeden egzamin może być udokumentowany certyfikatem J

Pozostają bez zmian certyfikacje: ECDL Advanced, ECDL e-Urzędnik, ECDL e-Nauczyciel, e-Citizen, EPP GIS.

Przez okres 3 lat będą wydawane także certyfikaty ECDL START i ECDL CORE na dotychczasowych warunkach.

Zmiany merytoryczne (moduły certyfikacji)

 • Podstawy pracy z komputerem (B1) - nowy moduł (zaktualizowana i zmieniona wersja starych modułów 1+2)
 • Podstawy pracy w sieci (B2) - nowy moduł (zaktualizowana i zmieniona wersja starych modułów 1+7)
 • Współpraca online (S7) - nowy moduł (znajomość zasad współpracy online oraz umiejętność konfiguracji narzędzi do współpracy online, korzystanie z kalendarzy online, korzystanie z portali społecznościowych, z sieciowego środowiska do uczenia się oraz z technologii mobilnej)
 • Web Editing (S5) - zastępuje dotychczasowy ECDL Web Starter, Web Starter zostaje do wygaśnięcia planowanych projektów dla tego egzaminu
 • IT Security (S3) - zastępuje całkowicie e-Guardian

Zmiany w systemie eECDL

 • Opłata za egzamin - wyłącznie przez Wirtualną Kasę (znika od 1.10.2013 możliwość wpłaty przez konto w systemie eECDL.pl)
 • Konto Administratora Laboratorium ECDL - znika, nowa weryfikacja stanowisk w laboratorium
 • Jedna aplikacja egzaminacyjna dla wszystkich egzaminów - przesyłanie plików egzaminacyjnych przez egzaminowanych!
 • Uruchamianie egzaminów wyłącznie zdalne

Zmiany w przyznawaniu uprawnień Egzaminatorom

Obecnie egzaminatorzy będą posiadali większy pakiet podstawowych uprawnień:

 1. ECDL Core i ECDL Start
 2. e-Citizen.
 3. BASE
 4. Trzy moduły z pakietu STANDARD:
  1. S1 - Użytkowanie baz danych,
  2. S2 - Grafika menedżerska i prezentacyjna,
  3. S3 - IT Security.

Raz w roku każdy egzaminator będzie musiał wykonać Test Egzaminatora, w systemie eECDL (on-line) z wiedzy na temat idei ECDLa, procedur egzaminacyjnych, zapewniania jakości, przygotowania środowiska egzaminacyjnego, sprawdzania egzaminów. Zdanie testu uaktywnia konto egzaminatora w systemie na jeden rok kalendarzowy.

Jak nabyć nowe uprawnienia?

Dla aktywnych egzaminatorów, będących w systemie eECDL:

 • Do końca roku 2013 koszt szkolenia 61,50 zł
 • Od 1.01.2014 koszt szkolenia 212,25 zł oraz konieczność posiadania certyfikatu ECDL START lub BASE lub dwóch zdanych modułów ECDL ADVANCED
Dla egzaminatorów, którzy obecnie nie są w systemie eECDL, posiadającym uprawnienia do sylabusa 5.0:
 • Do końca roku 2013 koszt szkolenia 184,50 zł
 • Od 1.01.2014 koszt szkolenia 212,25 zł oraz konieczność posiadania certyfikatu ECDL START lub BASE lub dwóch zdanych modułów ECDL ADVANCED

Termin szkolenia: 12.10.2013 - Kraków, AGH (sala zostanie podane później) w godzinach 9-13.

Przed szkoleniem należy:

 • Uaktualnić swoje dane w systemie eECDL
 • Zapisać się na szkolenie formularz zapisów on-line tutaj.
 • Dokonać opłaty: PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233

Na szkolenie należy przynieść:

 • Nową Umowę Egzaminatora (2 egzemplarze) wydrukowaną z systemu eECDL z konta egzaminatora. (W systemie należy wejść w pierwszy przycisk po lewej stronie (nowy ECDL) i wybrać generator umowy egzaminatora). Umowa zawiera już Państwa dane.
 • Załącznik do umowy wraz z uprawnieniami - drukuje się razem z umową - (jeśli nie jest to zgodne z posiadanymi certyfikatami, proszę na spotkanie przynieść certyfikat i jego kserokopiię).
 • Dowód opłaty szkolenia

Po szkoleniu:

 • Nowe umowy podpisane przez Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL zostaną do Państwa przesłane pocztą bezpośrednio przez Polskie Biuro ECDL.
 • Uprawnienia zostaną uaktualnione w systemie.

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na spotkanie

Beata Chodacka
Koordynator Regionalny ECDL
w Małopolsce
Tel. 502 390 129

Facebook